Badania mykologiczne

Wykonujemy badania obecności ilości i rodzaju strzępków grzybów w pomieszczeniach. Na podstawie wykonanych badań opracowujemy ekspertyzy, wraz z zaleceniami, które pozwolą na wprowadzenie działań umożliwiających wyeliminowanie zagrzybienia z obiektu.

Oferujemy wsparcie wszędzie tam, gdzie pojawia się problem zawilgocenia lub zagrzybienia powierzchni budynków. Działamy na terenie całej Polski. Zdajemy sobie sprawę, że projekt renowacji zabytkowego obiektu wiąże się z przeprowadzeniem ekspertyzy mykologicznej bądź opinii mykologicznej. Podczas badań mykologicznych współpracujemy ze specjalistami w zakresie historii sztuki, konserwacji oraz renowacji obiektów. Badania mykologiczne przeprowadzane są przez członka Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa mgr inż. arch. Jacka Wecławowicza.

Oferujemy Państwu:

Ekspertyzy mykologiczne mieszkań i budynków
Badanie grzybów pleśniowych na ścianach
Badania konstrukcji drewnianych
Pomiary wilgotności
Ocena zagrożenia życia i zdrowia człowieka ze względu na występujące drobnoustroje
Sporządzanie kosztorysów

W ramach współpracy oferujemy wsparcie również w zakresie stworzenia projektu architektonicznego, przeprowadzenia badań konserwatorskich czy prac remontowo- wykonawczych. Adresatem naszej oferty są między innymi klienci indywidualni, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości czy deweloperzy.

Każde badanie mykologiczne zawiera:

liczbę grzybów pleśni w jednostkach tworzących kolonie
ocenę stopnia aktywności badanych pleśni
charakterystykę wybranych grzybów pleśni Ekspertyza mykologiczna obejmuje:
opis istniejącego stanu budynku
badanie mykologiczne
wnioski
zalecenia
dokumentację fotograficzną obiektu
mapa zawilgoceń obiektu

 

Zapraszamy do współpracy.

probki plesni agar badania mykologiczne