O NAS


O FIRMIE

Pasja, kreatywność, wiedza, doświadczenie i zamiłowanie do historii sztuki to hasła, które definiują naszą pracę.

Firma Grupa Węcławowicz powstała w 2009 roku w Krakowie. Nasza praca skupia się na szeroko pojętej działalności architektonicznej i konserwatorskiej. Opracowujemy projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania wszelkich obiektów, a przede wszystkim tych zabytkowych.

Przeprowadzamy specjalistyczne badania, które są pomocne w podejmowaniu decyzji w procesie adaptacji obiektów i zespołów zabytkowych. Wykonujemy badania architektoniczne, opinie i ekspertyzy mykologiczne, a także programy prac konserwatorskich.


Zespół

Grupa Węcławowicz to zespół doświadczonych architektów posiadających uprawnienia budowlane, historyków sztuki, a także utalentowanych
absolwentów Wydziałów Architektury,  posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania w obiektach zabytkowych, na czele którego stoi architekt Jacek Węcławowicz - założyciel i właściciel firmy.

JACEK

WŁAŚCICIEL/ ARCHITEKT
Z wykształcenia architekt, rzeźbiarz. Specjalizuje się w projektach konserwatorsko-budowlanych, badaniach architektury zabytkowej. Może poszczycić się członkostwem w organizacjach takich jak: Stowarzyszenie Architektów RP, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Małopolska Okręgowa Izba Architektów - Zespół Rzeczoznawców oraz Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Współpracuje również z Sądem Okręgowym, a także Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie.

KINGA

KIEROWNIK DZIAŁU HISTORII SZTUKI
Absolwentka kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz kierunku Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W firmie odpowiedzialna jest za koordynowanie działu historii sztuki. Poza pracą jej największe pasje to: kulinaria, rośliny i świnki morskie.

JOANNA

HISTORYK SZTUKI
Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Historia Sztuki. Po pracy odpoczywa przy dobrej książce lub filmie.

MAŁGORZATA

ARCHITEKT
Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Czas po pracy spędza aktywnie. Jej pasją są rolki, freeskate oraz sporty aerialowe.

KATARZYNA

ARCHITEKT
Ukończyła Politechnikę Wrocławską na wydziale Architektury ( I stopień ) oraz Politechnikę Krakowską na tym samym wydziale (studia II stopnia). Interesuje się kulinariami, turystyką górską oraz jazdą na rolkach.

PRZEMYSŁAW

ARCHITEKT
Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na wydziale Architektury i Urbanistyki. Interesuje się historią świata, astronautyką i motoryzacją.

BARBARA

ADMINISTRACJA BIURA
Ukończyła studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie Pedagogiki czasu wolnego. W firmie odpowiedzialna za organizację biura oraz wsparcie zespołu w bieżących zadaniach. Oprócz tego piecze najlepsze bezy.

KLAUDIA

STAŻYSTKA
Studentka studiów drugiego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania to kinematografia, narciarstwo oraz kulinaria.

MACIEJ

SPECJALISTA DS PUBLIC RELATIONS
Student dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor tekstów i fotografii. W firmie dba o wizerunek i komunikację. Miłośnik winylowego brzmienia i reportażu.