Szkoła w Lublinie

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM W LUBLINIE PRZY UL. DOLNEJ PANNY MARII

Projekt: 2019
Inwestor: Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
Powierzchnia inwestycji: 
5562,87 m2
Ochrona konserwatorska: planowana inwestycja znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego miasta Lublina wpisanego do rejestru zabytków

Przedmiotem inwestycji jest projekt koncepcyjny budynku szkoły podstawowej wraz z liceum, oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Projekt przewiduje usytuowanie budynku szkolnego w układzie podłużnym wzdłuż ul. Dolnej Panny Marii w Lublinie, tworząc kontynuację pierzei zabudowy istniejącej. Ze względu na umiejscowienie planowanej inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków, koniecznym było uzgodnienie koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oraz wpisanie bryły szkoły w istniejącą tkankę obszaru Starego Miasta. Aby nawiązać do sąsiadujących, zabytkowych kamienic, projektowany budynek szkoły został podzielony na sześć segmentów w kształcie „kamieniczek”, o zróżnicowanych formach oraz szerokościach. Również dzięki temu zabiegowi gabaryty oraz długość budynku są mniej odczuwalne w odbiorze wizualnym.

Elewacjom budynku nadano historyzujący charakter. Wszystkie z segmentów posiadają detal architektoniczny typowy dla zabudowy śródmiejskiej końca XIX i początku XX wieku, jak np. boniowania, gzymsy, tradycyjne podziały okienne czy aedicule wokół otworów okiennych. Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i podpiwniczenie, oraz jedną kondygnację z podpiwniczeniem w części, w której znajduje się sala sportowa.


Posted in .