Inwentaryzacje

Inwentaryzujemy wiele obiektów, przede wszystkim są to obiekty zabytkowe. Specjalizujemy się w obiektach o wysokim stopniu skomplikowania. Opracowujemy inwentaryzację pomiarowo- rysunkową i dokumentację fotograficzną dla obiektów sakralnych, jak również obiektów mieszkalnych i usługowych.

Inwentaryzacja ma na celu pokazać istniejący stan obiektu. Często poprzedza ona inne prace projektowe dążące do przebudowy czy rewitalizacji.

Inwentaryzację wykonujemy w przypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej lub braku planu zarówno dla budynków mieszkalnych jak użytkowych.
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu inwentaryzacji w budynków zabytkowych. W swoim dorobku posiadamy wiele wykonanych inwentaryzacji obiektów sakralnych.

W przypadku inwentaryzacji obiektów zabytkowych poza standardowo badanymi parametrami brane są pod uwagę elementy zdobnictwa I wystroju pod kątem ich formy i stopnia zachowania.
Dokumentacja ta jest źródłem informacji dla specjalistów w branży budowlanej I architektonicznej, ale przede wszystkim dla konserwatorów zabytków.
Metody stosowane w procesie inwentaryzacji:
tradycyjny pomiar ręczny, pomiar mechaniczny oraz pomiar z wykorzystaniem tachimetrii, skanera laserowego i fotogramaterii.

Inwentaryzacja zawiera:
- opis techniczny obiektu
- rzuty kondygnacji
- rzuty fasad
- przekroje
- dokumentację fotograficzną

Braliśmy udział w opracowywaniu katalogu wszystkich zabytków na obszarze „Pomnika Kraków”.

Mieliśmy zaszczyt opracowywać inwentaryzacje :

Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, Kościoła św Katarzyny w Krakowie
Kościoła w Opactwie Cystersów w Mogile, Wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie
Osiedla 80 budynków w Łodzi, oraz kilkudziesięciu kamienic w Krakowie

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

inwentaryzacja pomiarowo rysunkowa cyrkiel projekt