Wieża Kościoła w Golasowicach

PROJEKT KONSERWATORSKI REMONTU ELEWACJI ORAZ PRZYWRÓCENIA PIERWOTNEJ FORMY WIEŻY KOŚCIOŁA W GOLASOWICACH

Projekt: 2017
Inwestor: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Golasowicach
Ochrona konserwatorska: obiekt wpisany do rejestru zabytków

Celem projektu było częściowe przywrócenie pierwotnego wyglądu wieży kościoła ewangelicko-augsburskiego w Golasowicach, zniszczonej podczas II wojny światowej i odbudowanej w innej formie. Rekonstrukcji dokonano na podstawie zdjęć archiwalnych.

Gabaryty i proporcje bryły kościoła miały wpływ na wygląd krajobrazu, który tak jak zabytki będące świadkami historii danego regionu, podlega ochronie. Problematycznym elementem była dobudowana wtórnie wieża, której wysokość, zwieńczenie oraz detal nie nawiązywały do historycznych elementów. Przede wszystkim przebudowy wymagała dolna część wieży posiadającą obecnie formę podcienia. Istniejące przejście ściany frontowej zamknięto stolarką drzwiową, a boczne otwory zostały przemurowane i wypełnione stolarką okienną. Pozwoliło to na poprawienie kompozycji partii przyziemia oraz docieplenie wiatrołapu.

Przebudowy wymagało także zwieńczenie wieży. Hełm wieży był osadzony na prawie płaskim dachu, który powinien był zostać podwyższony. Wskazane było również odbudowanie historycznej latarenki wieńczącej banię hełmu.

Wieża wymagała również zmniejszenia obecnych otworów okiennych i zasłonięcia ich siatkami. Podczas prac związanych z wymianą tynków, odtworzono pierwotne profilowanie oraz podziały ścian.

Budowę kościoła w Golasowicach rozpoczęto w 1765 roku. Inicjatorem prac był miejscowy dziedzic, Marklowski. W 1819 roku kościół wyremontowano, a rok później dobudowano wieżę. W 1911 r. zwieńczenie wieży otrzymało nowe pokrycie z blachy miedzianej, a w górnej partii umieszczono zegar. Pod koniec II wojny światowej saperzy niemieccy podłożyli pod kościół ładunek wybuchowy, który zdetonowano w marcu 1945 r. Spowodowało to zniszczenie całej wieży oraz większej części ścian nawy. Kościół zaczęto odbudowywać w roku 1950, nową wieżę natomiast wzniesiono w roku 1985.

wizualizacja kościoła przed pracami remontowymi wizualizacja kościoła po pracach remontowych