PROJEKTY ARCH-BUDOWLANE


Projekty architektoniczno- budowlane

Sporządzamy projekty architektoniczno- budowlane, wykonawcze, koncepcje architektoniczne związane z remontem, przebudową i zmianą sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz innych obiektów budowlanych.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

Opracowania koncepcji architektonicznej
projekt koncepcyjny stanowi punkt wyjścia dla dalszego projektu budowlanego oraz dla bardziej szczegółowych opracowań dotyczących obiektu.
Zadaniem koncepcji budowlanej jest przedstawienie idei inwestora z uwzględnieniem ram gabarytowych, funkcjonalnych, ekonomicznych oraz estetycznych. Stworzenie projektu koncepcyjnego pozwala skonfrontować pomysł z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi.

Przygotowanie projektu budowlanego
Projekt budowlany to opracowanie wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji na pozwolenie na budowę ściśle określone odpowiednimi przepisami prawa. Ze względu na specyfikę projektu budowlanego jego zakres jest ograniczony do niezbędnych parametrów potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sporządzenie Projektu wykonawczego
Projekt wykonawczy to rozszerzenie i dopracowanie projektu budowlanego. Jest to odrębne opracowanie dotyczące ważnych dla inwestora elementów takich jak: dokumentacja drogowa, rysunki konstrukcyjne, rysunki instalacji kanalizacji, wody, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej i innych w zależności od potrzeb konkretnej budowy czy detale architektoniczne. Dokumentacja wykonawcza zawiera również kosztorys.

Dbamy o wysoki poziom świadczonych usług dlatego przygotowując ofertę dopasujemy ją specjalnie do Państwa potrzeb.

Ostateczna oferta i cena usługi jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.