Rekonstrukcje

Nasza firma wykonała szereg rekonstrukcji historycznych całych obiektów, jak również ich niezachowanych części. Opracowania wykonujemy na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych oraz badań archiwalnych. Braliśmy udział w opracowaniu średniowiecznej rekonstrukcji miasta Krakowa.

Rekonstrukcja to proces odtworzenia zniszczonego lub nieistniejącego budynku zabytkowego, lub detali.
Rekonstrukcje wykonujemy na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych takich jak zachowane plany, projekty czy fotografie ściśle współpracując z konserwatorem zabytków oraz historykami sztuki.
Przeprowadzone przez nas badania pozwalają na przeprowadzenie rzetelnej i profesjonalnej rekonstrukcji.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.

rekonstrukcje obiektów zabytkowych